NAUCZYCIEL JAKO COACH

„Out of the box”                                                             

Warsztaty z elementami coachingu

 

Minęła epoka nauczyciela – jedynego źródła wiedzy. Nadeszła epoka nauczyciela – partnera w odkrywaniu świata. Współcześni uczniowie potrzebują przewodnika po natłoku informacji, które ich codziennie bombardują. Nienarzucającego swoich poglądów, dającego uczniowi inspirację oraz przestrzeń, by sam mógł odkryć, co jest dobre i prawdziwe. Wielu nauczycieli podjęło to wyzwanie. Poszukują nowych sposobów pracy, by być dobrym partnerem dla ucznia w szkole. Nasz program pomaga w tych poszukiwaniach. Coaching jest sztuką, ale jest też pewną postawą - oznacza pracę nad sobą, swoim warsztatem, zadawanie sobie pytań , co zrobić aby wydobyć z uczniów to, co najlepsze. Nie musisz być profesjonalnym coachem. Na początek wystarczy, że poznasz kilka technik coachingowych pozwalających skuteczniej pracować we współczesnej szkole i lepiej motywować uczniów. Aby nasi uczniowie chcieli dać z siebie więcej, wcześniej my sami musimy wyjść poza nieświadomie narzucone sobie ograniczenia, wyjść „out of the box”.

 

Adresaci                             

Nauczyciele, wychowawcy klas, dyrektorzy szkół

 Korzyści z uczestnictwa                 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki pracy z uczniem:

- wspomagające jego rozwój,

- pozwalające na samodzielne odkrywanie świata, bycie zmotywowanym do poszukiwań i poszerzania swojej wiedzy,

- ułatwiające nawiązanie otwartej, opartej na zaufaniu relacji z uczniem.

Poznają zalety pracy nauczyciela, który jest coachem.

 

Formy pracy                     

- Praca z technikami coachingowymi (m.in. model GROW).

- Dyskusja, wymiana doświadczeń.

- Praca w parach, praca w grupach.

 

Wymiar                              

8 godzin dydaktycznych (2 x 4 godziny)

 

Termin                                

daty i godziny do uzgodnienia po utworzeniu grupy (14-18 osób).

 

Miejsce                              

Szczecin lub inne miejsce do uzgodnienia.

 

Cena                                    

150 zł od osoby

 

Organizator:                     

Centrum Edukacji i Rozwoju EUROCENTER

biuro@sjoeurocenter.com   www.sjoeurocenter.com

 

Informacje                      

Beata Nowicka: tel. 609 10 38 38